Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

ไต้หวันประกาศคงมาตรการแจ้งเตือนสถานการณ์โควิดระดับ 2 (21 ก.ย. – 4 ต.ค. 64)

ไต้หวันประกาศคงมาตรการป้องกันโรคระดับ 2 (7-20 ก.ย. 64)

ไต้หวันประกาศขยายการแจ้งเตือนสถานการณ์โควิด-19 ระดับ 2 (10 – 23 ส.ค. 64)

ไทเป นครนิวไทเป-ยกระดับเตือนการแพร่ระบาดโควิดระดับ 3

ไต้หวันอนุญาตให้แรงงานต่างชาติยื่นขอ Re-Entry Visa ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64

มาตรการตรวจโรคโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน และมาตรการกักตัว

ปรับอัตราค่าจ้างใหม่ของไต้หวัน (1 ม.ค. 64)

TOP