Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-1...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่20 พ.ย. 2563

สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ร่วมส่งกำล...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่01 พ.ค. 2563

โครงการมอบตัวสำหรับชาวต่างชาติที่...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่20 มี.ค. 2563
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สนร. ไทเป เข้าพบผู้บริหารสถานีตำรวจนครเถาหยวน

จำนวนการเข้าชม 26 ครั้ง เผยแพร่โดย 24/11/2563

สนร. ไทเป เยี่ยมให้กำลังใจแรงงาน บ. Marubeni Corporation

จำนวนการเข้าชม 10 ครั้ง เผยแพร่โดย 10/11/2563
ประกาศ

ประกาศ

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

TOP