Skip to main content

หน้าหลัก

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงแรงงานไต้หวันประชาสัมพันธ์...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่02 ส.ค. 2565

กระทรวงแรงงานไต้หวันประชาสัมพันธ์...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่02 ส.ค. 2565

กระทรวงแรงงานไต้หวันประชาสัมพันธ์...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่02 ส.ค. 2565
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สนร. ไทเป ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย บ. EVA-GLORY INDUSTRIAL CO., LTD. นครไทจง

จำนวนการเข้าชม 728 ครั้ง เผยแพร่โดย 08/08/2565

สนร. ไทเป ร่วมการพบผู้ว่าการนครนิวไทเป

จำนวนการเข้าชม 2981 ครั้ง เผยแพร่โดย 20/07/2565
ประกาศ

ประกาศ

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP