Skip to main content

หน้าหลัก

ภูมิอากาศ

ไต้หวันมีอากาศแบบประเทศในเขตร้อน มีลมมรสุมพัดผ่าน จึงมีฝนตกชุกในช่วงหน้าฝน คือระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ตามปกติแล้ว หมู่เกาะในบริเวณนี้มีเมฆหนาทึบปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ส่วนทางตอนเหนือของประเทศอากาศค่อนข้างเย็นในฤดูหนาว ทางตอนใต้อากาศอบอุ่น มีแสงแดดทุกวัน ไม่มีฤดูหนาวในแถบนี้ ช่วงที่เกาะไต้หวันอยู่ใต้อิทธิพลพายุ คือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม

ไต้หวันมีเพียง 2 ฤดู คือฤดูร้อน กับฤดูหนาว ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ส่วนฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมีนาคม


5283
TOP