Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศ

ไต้หวันประกาศปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่่ำปี 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ติดตามสิทธิประโยชน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานรับเหมาบันทึกข้อมูลด้านแรงงาน

รับสมัครพนักงานรับเหมาบันทึกข้อมูลด้านแรงงาน

ประกาศชะลอการเดินทางกลับไทย 19-30 เม.ย. 63

ประกาศชะลอการเดินทางกลับไทย

ประกาศงดออกหนังสือรับรองให้ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยชั่วคราว

ประกาศแนวทางการขอใบรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศห้ามชาวต่างชาติเข้าไต้หวัน

TOP