Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศ

ประกาศมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของสำนักงานแรงงานไทย ไทเป

ไต้หวันประกาศปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่่ำปี 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ติดตามสิทธิประโยชน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานรับเหมาบันทึกข้อมูลด้านแรงงาน

TOP