Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

เตือนแรงงานไทย การพนันผิดกฎหมาย

รับสมัครคนหางานไปทำงานไต้หวัน

ค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา (โอที) ค่าภาษี และรายการหักต่างๆ ในปี 2567

รับสมัครคนหางานไปทำงาน ที่ไต้หวัน

ข้้นตอนการส่งแรงงานไทยเข้ามาทำงานในไต้หวัน

TOP