Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การระมัดระวังการถูกหลอกลวง

ประชาสัมพันธ์การยื่นขอรับบำเหน็จชราภาพไต้หวัน

ไต้หวันปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2566

กระทรวงแรงงานไต้หวันประชาสัมพันธ์กฎหมายของการขี่จักรยานไฟฟ้า

ค่าจ้าง และค่าโอทีในไต้หวัน (ปี 2565)

เตือนแรงงานไทยห้ามนำกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าไต้หวัน

ภาษาจีนน่ารู้เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย

ประชาสัมพันธ์กฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของไต้หวัน

TOP