Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราค่าจ้างในไต้หวันเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11

ไต้หวันอาจขยายช่วงเวลาแรงงานต่างชาติทำงานได้ถึง 12 ปี

ค่าจ้างรายเดือนขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเป็น 17,880 เหรียญไต้หวัน

คณะกรรมการแรงงานไต้หวัน (CLA) จะนำระบบการจ้างตรงมาใช้

การมอบรางวัลแก่นายอรัญ โมดี

การหลบหนีนายจ้างของแรงงานต่างชาติ

TOP