Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

สนร. ไทเป สัญจรไทจงให้บริการพี่น้องแรงงานไทย

สนร. ไทเปร่วมกับกองแรงงานนครเถาหยวนจัดงานนัดพบแรงงานไทย

สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมะนิลา เข้าเยี่ยมเยียน สนร.ไทเป

สนร.ไทเป ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชกุศล

สนร.ไทเป นำกรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมศูนย์บริการ 1955

สนร.ไทเป นำกรมการจัดหางาน และคณะ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย

TOP