Skip to main content

หน้าหลัก

โครงการมอบตัวสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินกำหนด 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 สนร. ไทเป ได้ร่วมงานเปิดโครงการมอบตัวสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินกำหนด ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไต้หวัน โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ขอความร่วมมือ สนร. ไทเป ประชาสัมพันธ์โครงการ ดังนี้ 

โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีผู้อนุบาลผิดกฎหมายชาวอินโดนีเซียติดเชื้อไวรัสฯ ซึ่งทำให้เกิดช่องโหว่ของการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดฯ โดยมีรายละเอียดมาตรการ ดังนี้

–  ผู้ที่เข้ามอบตัวจะไม่ถูกกักขัง ไม่ถูกจำกัดเวลาห้ามเข้าไต้หวัน และเสียค่าปรับขั้นต่ำสุด 2,000 เหรียญไต้หวัน

–  สามารถมอบตัวตามโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563

– ภายหลังสิ้นสุดโครงการ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) การตรวจพบ/มอบตัวจะลงโทษตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ โทษปรับ 2,000-10,000 เหรียญไต้หวัน และถูกห้ามเข้าไต้หวันหลายปี และในอนาคตจะมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มบทลงโทษหนักขึ้น

ทั้งนี้ ติดต่อแจ้งความนายจ้าง/นายหน้าผิดกฎหมายที่ 0800-024-881 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หรือสายด่วนแรงงาน 1955

ที่มา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไต้หวัน (https://www.immigration.gov.tw/6916/6943/29617/146030/)


82
TOP