Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป เยี่ยมแรงงานที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างงานก่อสร้างทางรถไฟฟ้านครนิวไทเป

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.30 น. น.ส.ประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ และน.ส. วรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ สนร. ไทเป เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจนายนพพล นาจอมเทียน แรงงานจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงพยาบาล  Far Eastern Memorial Hospital นครนิวไทเป ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตกจากเสาตอม่อที่อยู่ระหว่างเทปูนถล่มที่ไซต์งานก่อสร้างทางรถไฟฟ้าสายซานเสีย – อิงเกอ นครนิวไทเป พร้อมนี้ได้ถ่ายคลิปวีดิโอเพื่อส่งให้ครอบครัวของแรงงานที่ประเทศไทย และบุตรชายซึ่งทำงานที่โรงงานในนครเกาสง สนร. ไทเป จะช่วยเหลือติดตามสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ และเงินชดเชยเยียวยาค่าเสียหายจากนายจ้าง โดยขอให้แรงงานอย่าเป็นกังวลและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

 


7
TOP