Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ (23 ต.ค. 63)

วันที่ 23 ต.ค. 63 สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG633 เส้นทางไทเป – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 14.05-16.50 น. มีผู้โดยสารจำนวน 200 คน เป็นแรงงาน 148 คน พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอคำปรึกษาและยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แรงงานทราบ พร้อมเตือนให้ระมัดระวังไม่หลงเชื่อนายหน้ายื่นขอบำเหน็จชราภาพแทน โดยคิดค่าบริการในอัตราสูง


10
TOP