Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ช่วยเหลือส่งแรงงานเจ็บป่วยเดินทางกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ สนร. ไทเป และเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือส่งแรงงานเจ็บป่วยเดินทางกลับประเทศไทย  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน จำนวน 2 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการส่งแรงงานป่วยเข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ สนร.ไทเป ยังได้ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายไต้หวัน อาทิ เงินบำเหน็จชราภาพ และเงินคืนภาษีให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับในวันดังกล่าว

 


13
TOP