Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงานไต้หวันประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเสริมทักษะการทำงานของผู้อนุบาลในครัวเรือน

กระทรวงแรงงานไต้หวัน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์เรียนฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการฝึกอบรม และเสริมทักษะในการทำงานของผู้อนุบาลในครัวเรือน

924
TOP