Skip to main content

หน้าหลัก

ไต้หวันปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 4.72% เป็นเดือนละ 22,000 เหรียญไต้หวัน มีผล 1 ม.ค. 2561

           ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานรัฐและนักวิชาการ จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา มีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือน จากปัจจุบัน 21,009 เหรียญ เป็น 22,000 เหรียญไต้หวันถ้วน ปรับขึ้น 4.72% หรือปรับขึ้นเดือนละ 991 เหรียญ ส่วนการทำงานที่คิดเป็นรายชั่วโมง ซึ่งใช้สำหรับแรงงานท้องถิ่น จากปัจจุบันชั่วโมงละ 133 เหรียญ ปรับขึ้นเป็น 140 เหรียญไต้หวันหรือปรับขึ้น 5.26% และตามกฎหมาย มติที่ประชุมดังกล่าว จะต้องเสนอเพื่อขออนุมัติจากสภาบริหาร จากนั้นจะประกาศอย่างเป็นทางการ โดยจะมีผลตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป 

           กระทรวงแรงงานไต้หวันแถลงว่า ผู้ใช้แรงงานที่ได้รับอนิสงส์โดยตรงจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนครั้งนี้ คาดว่าจะมีจำนวน 1.66 ล้านคน ทั้งนี้ รวมแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตจำนวน 420,000 คนด้วย ส่วนตำแหน่งผู้ช่วยงานบ้านและผู้อนุบาลในครัวเรือน เนื่องจากเป็นกลุ่มแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน จึงไม่อยู่ในขอบข่ายปรับขึ้นค้างจ้างขึ้นต่ำ


83
TOP