Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องแรงงานไทยในไต้หวัน เนื่องในวันแรงงาน 1 พ.ค. 63

ด้วยวันที่ 1 พ.ค. เป็นวันแรงงานแห่งชาติและวันแรงงานสากล สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมกับ สำนักงานแรงงานไทย ไทเป และ เกาสง ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวันทุกคน ขอให้ท่านปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข


86
TOP