Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ขอแสดงความยินดีกับนายชัยณรงค์ ไชยขันธุ์ แรงงานต่างชาติดีเด่น ประจำปี 2565

สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยณรงค์ ไชยขันธุ์ ที่ได้รับเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 65 เวลา 10.00 น. สนร. ไทเป ได้นำนายชัยณรงค์ฯ เข้าพบนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป โดยผู้อำนวยการใหญ่ได้แสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจในการทำงานและทำความดี พร้อมนี้ สนร. ไทเป ได้ขอบคุณนายจ้างที่ให้การสนับสนุนแรงงานไทย รวมถึงได้สัมภาษณ์นายชัยณรงค์ฯ เพื่อให้ข้อคิดและประสบการณ์การทำงานแก่เพื่อนแรงงานไทยที่ทำงานในไต้หวัน โดยจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ของสำนักงานในวันแรงงาน (1 พ.ค. 65) ต่อไป 

ในช่วงบ่าย นายชัยณรงค์ฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณแรงงานดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานดีเด่นจะได้รับประกาศนียบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 เหรียญไต้หวัน หลังเสร็จพิธี กระทรวงแรงงานไต้หวันได้จัดที่พักในโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงไทเปพร้อมผู้ติดตาม 1 คน โดยมีกำหนดเข้าพบประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ณ ทำเนียบประธานาธิบดี ในวันที่ 28  เมย. 65 

กระทรวงแรงงานไต้หวันจัดงานประกวดแรงงานดีเด่นระดับประเทศเป็นประจำทุกปีก่อนถึงวันแรงงาน (1 พ.ค. 65) โดยจะดำเนินการคัดเลือกแรงงานท้องถิ่นจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการและธุรกิจต่างๆ จำนวน 51 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับวันและเดือนของวันแรงงานแห่งชาติ และตั้งแต่ปี 2564 กระทรวงฯ ได้เพิ่มโควตาแรงงานต่างชาติเป็นครั้งแรก จำนวน 5 คน สำหรับปี 2565 เป็นปีที่ 2 ซึ่งผลการคัดเลือกมีแรงงานต่างชาติจากภาคการผลิตได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 คน เป็นแรงงานไทย เวียดนามและฟิลิปปินส์ ชาติละ 1 คน และแรงงานภาคสวัสดิการสังคม 2 คน เป็นผู้อนุบาลเวียดนามและอินโดนีเซียชาติละ 1 คน

สำหรับแรงงานไทยที่ได้รับเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2565 ได้แก่ นายชัยณรงค์ ไชยขันธุ์ อายุ 41 ปี มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาทำงานที่บริษัท CHIN CHIH METAL INDUSTRIAL CO., LTD. เมืองเหมียวลี่ คณะกรรมการที่เป็นผู้ให้คะแนนกล่าวแนะนำว่านายชัยณรงค์ฯ เดินทางมาทำงานในไต้หวันมามากกว่า 10 ปี เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ใจกว้าง โอบอ้อมอารี และมีจิตบริการ หลังผ่านการฝึกฝนงานในโรงงาน นายชัยณรงค์ฯ สามารถพัฒนาทักษะของตนเองจนกลายเป็นผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและมีความสามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมแรงงานต่างชาติที่เพิ่งเดินทางมาทำงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ นอกจากนี้ หลังเลิกงานยังคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่เป็นแรงงานไทยด้วยกันในด้านชีวิตความเป็นอยู่ จึงทำให้ได้รับการชื่นชมจากนายจ้างและหัวหน้างาน รวมทั้งเป็นที่นับถือของเพื่อนร่วมงานทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก  ระหว่างการทำงาน หากประสบปัญหา นายชัยณรงค์ฯ จะแจ้งและขอคำปรึกษากับหัวหน้างานเพื่อให้แน่ใจก่อนที่จะดำเนินการต่อ และสามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ในส่วนของการผลิต นายชัยณรงค์ฯ ยังได้เสนอแนวคิดหลายประการที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น ถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อบริษัทและยังเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อภาคอุตสาหกรรมของไต้หวันอีกด้วย


9
TOP