Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป เยี่ยมให้กำลังใจแรงงาน บ. Marubeni Corporation

วันที่ 10 พ.ย. 63 สนร. ไทเป ได้เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยจำนวน 128 คน ที่หอพักของบริษัท Marubeni Corporation นครเถาหยวน พร้อมตรวจสภาพหอพัก ชี้แจงข้อมูล/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ข้อแนะนำในการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของไต้หวัน และช่องทางการติดต่อกับ สนร. ไทเป นอกจากนี้ ได้กำชับนายจ้างเกี่ยวกับการดูแลแรงงาน และแนะนำให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดความดันโลหิตให้แรงงานเป็นระยะ

บริษัท Marubeni Corporation เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2401 โดยมีสำนักงานสาขากว่า 70 ประเทศทั่วโลก บริษัท Marubeni Corporation ในไต้หวันเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ชุดกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานก๊าซชุดที่ 8 และ 9 ที่โรงไฟฟ้าต้าถาน ของการไฟฟ้าไต้หวัน (Tai Power) ณ เขตกวนอิน นครเถาหยวน โครงการดังกล่าวมีกำหนดเสร็จสิ้นและเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ในปี พ.ศ.2566 กระทรวงแรงงานไต้หวันได้อนุมัติให้นำเข้าแรงงานไทย จำนวน 407 คน จัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน UMB International Manpower Corp., Ltd. (ไต้หวัน) และบริษัท Thai Allright Consultant & Development Manpower Co., Ltd. (ไทย) ปัจจุบันแรงงานได้เดินทางมาครบตามจำนวนที่นายจ้างยื่นขอจ้างเรียบร้อยแล้ว

 


10
TOP