Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป อบรมแรงงานไทยที่จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน

วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานไทเป ร่วมกับกรมการจัดหางาน เป็นวิทยากรอบรมแรงงานไทยที่จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยได้ชี้แจงสถานการณ์แรงงานไทยและสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไต้หวัน มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สิทธิประโยชน์ต่างๆ การใช้ชีวิตและการทำงาน รวมถึงข้อควรระวัง กฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษ อาทิ การห้ามนำเข้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ต้องห้าม การข้องแวะยาเสพติด การขี่จักรยานไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เป็นต้น 


995
TOP