Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ส่งแรงงานไทยที่เจ็บป่วยเดินทางกลับประเทศ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ สนร. ไทเป  และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งแรงงานป่วยเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 2 ราย ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 633  ได้แก่ นายสมชาย พิลาออน ผู้ป่วยโรคเบาหวานและมีอาการบาดเจ็บที่เท้า และนายธนวรรธลภน ดันงา ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบและมีภาวะสมองบวม เพื่อทำการบำบัดรักษาพยาบาลต่อที่ภูมิลำเนา พร้อมให้กำลังใจในการฟื้นฟูร่างกายเพื่อให้สามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้ง 


9
TOP