Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมเคารพศพแรงงานไทยที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุงานก่อสร้างทางรถไฟฟ้าในนครนิวไทเป

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ สนร. ไทเป และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเคารพศพนายจักรินทร์ พวงเกต แรงงานไทยที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุงานก่อสร้างทางรถไฟฟ้าในนครนิวไทเป ณ สถานฌาปณกิจศพนครนิวไทเป ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวัน (นางสวี่หมิง ชุน)

ในการนี้ นางสาวประภาวดีฯ ได้เป็นตัวแทนทายาทรับเงินค่าทำขวัญจากกระทรวงแรงงานไต้หวัน จำนวน 100,000 เหรียญไต้หวัน (118,000 บาท) นอกจากนี้ สนร. ไทเป ได้พบและหารือกับกองแรงงานนครนิวไทเป และ นายจ้างบริษัท RSEA ENGINEERING CORPORATION ซึ่งหน่วยงานไต้หวันจะให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบอุบัติเหตุอย่างเต็มที่ 

 


7
TOP