Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ (18 ก.ย. 63)

วันที่ 18 กันยายน 2563 สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ โดยสายการบินไทย (ผู้โดยสาร 171 คน เป็นแรงงาน 131 คน) และสายการบิน Starlux (ผู้โดยสาร 172 คน เป็นแรงงาน 130 คน) พร้อมชี้แจงข้อมูลและช่องทางการยื่นขอสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอความร่วมมือให้แรงงานช่วยประชาสัมพันธ์ญาติและเพื่อนที่เคยมาทำงานในไต้หวัน ไม่หลงเชื่อตัวแทนเก็บค่าบริการยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพในอัตราสูง

 


4
TOP