Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ วันที่ 6 พ.ย. 63

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ จำนวน 126 คน จากผู้โดยสาร 167 คน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 633 เส้นทางไทเป-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 14.05-16.50 น. ทั้งนี้ ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ พร้อมประชาสัมพันธ์การไม่หลงเชื่อนายหน้ายื่นขอบำเหน็จชราภาพแทนซึ่งคิดค่าบริการสูง

 


11
TOP