Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางสาว วรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้จัดขึ้น ณ ที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย โดยนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ เป็นประธานนำข้าราชการสำนักงานการค้าฯ และทีมประเทศไทยเข้าร่วมในพิธี จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้เป็นตัวแทนกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำข้าราชการและทีมประเทศไทยลงนามถวายพระพร 

 

 


17
TOP