Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สำนักงานแรงงาน ไทเป ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยร่วมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัวทีมประเทศไทย ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้เรียบร้อยสวยงาม ณ บริเวณชายหาด  Shalun เขตตั้นสุย นครนิวไทเป 

 

 


1298
TOP