Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแรงงานต่างชาติ ประจำปี 2563 ณ นครเถาหยวน

วันที่ 20 กันยายน 2563 สนร. ไทเป ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแรงงานต่างชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งกองแรงงานนครเถาหยวน ร่วมกับมหาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและกระชับความสัมพันธ์ของแรงงานต่างชาติ ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งชาติ ณ นครเถาหยวน โดยแรงงานไทยได้ร่วมแข่งกีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ 


4
TOP