Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ไทเป รายงานข่าว “สภาพัฒน์ฯ ไต้หวันยอมรับไต้หวันอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ”

             เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 นายหลินจู่เจีย (林祖嘉) ประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติไต้หวัน ได้รายงานว่า เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอย ส่งผลให้ปี 2558 ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของไต้หวันลดลงถึงร้อยละ 11  ซึ่งต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา และสัญญาณไฟสภาวะเศรษฐกิจของไต้หวันจัดอยู่ในระดับสีน้ำเงิน ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจตกต่ำ รวมทั้งยังได้ประเมินว่าสัญญาณไฟสภาวะเศรษฐกิจไต้หวันเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะเป็นสีน้ำเงินเช่นเดียวกัน

 

               อย่างไรก็ดี นายหลินจู่เจีย ได้นำเสนอว่าสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของไต้หวันได้ดีที่สุด คือ การเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจเสรี โดยเฉพาะการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP)  และ การเร่งดำเนินการข้อตกลงการค้าภาคบริการและภาคสินค้าระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน เป็นต้น

 

***************************

 

สนร.ไทเป 

 

90
TOP