Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย บ. EVA-GLORY INDUSTRIAL CO., LTD. นครไทจง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานแรงงาน ไทเป ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยบริษัท EVA-GLORY INDUSTRIAL CO., LTD. นครไทจง โดยมีนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทย บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตโฟมหรือโพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane) เป็นวัสดุในอุปกรณ์นิรภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันสำหรับกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีม อุปกรณ์ป้องกันสำหรับฟิตเนสและนันทนาการ เพื่อใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นประมาณ 135 คน และแรงงานต่างชาติเป็นแรงงานไทยชาติเดียว 35 คน

ในการนี้ สนร. ไทเป ได้ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย และให้คำปรึกษาแนะนำแรงงานในเรื่องต่างๆ รวมทั้งหารือนายจ้างและบริษัทจัดหางานเกี่ยวกับการขยายตลาดแรงงานไทยในไต้หวัน พร้อมมอบฟ้าทะลายโจรให้แก่แรงงานไทย นอกจากนี้ ยังได้หารือการขยายตลาดแรงงานไทย ซึ่งนายจ้างมีโรงงานในเครือที่ไถหนาน เป็นโรงงานชำแหละไก่ ว่าจ้างแรงงานไทยชาติเดียว 93 คน และอยู่ระหว่างสร้างโรงงานใหม่ที่เจียอี้และไทจง ซึ่งนายจ้างมีแผนการนำเข้าแรงงานไทยเพิ่ม โดยสนร. ไทเป จะให้ความร่วมมือต่อไป 


3327
TOP