Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป จัดสอบภาคการศึกษาที่ 2/64 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

วันที่ 16-17 กรกฎาคม สนร. ไทเป จัดสอบออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบออนไลน์จำนวน 19 คน จำนวน 35 วิชา สอบออนไลน์ด้วยตนเองจำนวน 17 คน และสอบออนไลน์ ณ สนามสอบ สนร. ไทเป แบ่งเป็น

  • วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 จำนวน 2 คน
  • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 จำนวน 3 คน


2758
TOP