Skip to main content

หน้าหลัก

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 14

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 14 ในระบบลงทะเบียนจองวัคซีน และนัดหมายฉีดวัคซีน สำหรับ AstraZeneca (AZ) และModerna เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 และ Pfizer-BioNTech (BNT) เข็มที่ 2 

 


18
TOP