แรงงานไทยได้รับเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่น

แรงงานไทยได้รับเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่น

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 กองแรงงานนครนิวไทเปจัดงานมอบโล่เกียรติคุณแรงงานต่างชาติดีเด่นประจำปี 2561 โดยมีนาย จูลี่หลุน ผู้ว่าการนครนิวไทเป เป็นประธานในพิธี มีแรงงานไทยได้รับรางวัล คือ นายณัฐพล วรสาร ภูมิลำเนา จังหวัดกาฬสินธุ์ อายุ 43 ปี ทำงานอยู่ที่บริษัท VALUE VALVES CO.,LTD. ซึ่งเป็นโรงงานผลิตวาวล์น้ำ ว่าจ้างแรงงานไทยชาติเดียวจำนวน 32 คน ตั้งอยู่ที่เขตถู่เฉิง นครนิวไทเปมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว นายณัฐพลกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก ไม่คิดว่ามาทำงานต่างแดน ยังได้รับความไว้วางใจจากนายจ้าง จนได้รับรางวัลลูกจ้างดีเด่น ซึ่งตนเองเป็นคนสู้งาน ไม่เกี่ยงงาน และไม่ดื่มสุรา เก็บเงินส่งลูกเรียนจนจบมัธยมศึกษา ขณะนี้กำลังเรียนระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ นางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ.สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ได้มอบหมายให้นายทศพล สุมานนท์รองผู้อำนวยการ เดินทางไปพิธีและได้มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นายณัฐพลด้วย