ตรวจเยี่ยมที่พักไซต์งานก่อสร้างรันเวย์สำรอง

 สนร.ไทเป ตรวจเยี่ยมไซค์งานขนาดใหญ่ของ บ. Pan Asia ตามโครงการก่อสร้างรันเวย์สำรอง ของสนามบินนานาชาติเถาหยวน ของไต้หวัน เพื่อรองรับการก่อสร้าง Terminal 3 ของสนามบิน ขณะนี้ยื่นขอจ้างแรงงานไทยประมาณ 100 คน อยู่ระหว่างจัดส่งเข้าไปทำงาน โดยชุดแรกจะเดินทางถึงไต้หวันวันที่ 12 กย.60 จำนวน 38 คน ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่โอนย้ายจากไซค์งานอื่นทำงานอยู่แล้วประมาณ 10 คน..สนร.ไทเปได้ตรวจสภาพที่พัก และสิ่งแวดล้อม เห็นว่านายจ้างได้จัดเตรียมให้อย่างเหมาะสมรวมทั้งจะได้นำเข้าผู้ประกอบอาหารไทย เพื่อประกอบอาหารให้แรงงานไทยอีกด้วย สนร.ไทเปได้ให้คำแนะนำ เช่น การติดตั้งระบบ TV digital และระบบ WiFi การติดตั้งแอร์คอนดิชั่นในหอพัก การจัดพื้นที่นั่งเล่นหลังเลิกงาน และสนามตะกร้อ รวมทั้งการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการอยู่ร่วมกันของแรงงานไทยจำนวนมากที่กำลังทยอยเดินทางไปทำงานตามโครงการฯ ทั้งนี้ จะได้เข้าเยี่ยมแรงงานไทยชุดใหม่อีกครั้ง เมื่อเดินทางเข้าไปครบจำนวน